Inger & Mikaels - Resejournal

Reseberättelser och fakta från Inger och Mikaels många trevliga resor. Det är långt ifrån komplett, men det finns en del berättelser och en del bilder. Dessutom finns det en lista på alla genomförda resor. Till sist finns det också en sida som listar upp de världsarv som är besökta av Inger och Mikael, var och en för sig eller tillsammans.

Mikael

Släkten är värst

Släktforskning

Släkten Winbladh - Marcusson. Alltså Mikael och Ingers respektive släktled långt tillbaka i tiden. Om du som idag fortfarande lever och finner annstöt av det här materialet så är du mer än hjärtligt välkommen att höra av dig till Mikael

Mikael

Tomas World Heritage-lista